Νέα προγράμματα για επενδύσεις έως και €20 εκατ. από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Για πράσινη ανάπτυξη ακόμη και για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ψηφιακή αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού επιχειρήσεων, και επενδύσεις γενικής φύσεως θα κατευθυνθούν τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που σχεδιάζει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για επενδύσεις έως και 20 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Τράπεζας, Στέργιος Σουγιουτζόγλου, παρουσιάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα νέα προγράμματα της τράπεζας για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε αρχικά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε), συστήνεται σήμερα στις επιχειρήσεις, ως ο συνδετικός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης, μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της εμπορικής τράπεζας,  αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος τού  επιχειρηματικού κινδύνου, που δεν μπορεί να αναλάβει η τράπεζα.

Με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Σουγιουτζόγλου, το 2020 η Αναπτυξιακή Τράπεζα έδωσε το 40% όλων των δανειοδοτήσεων στην αγορά και το 2021, το 25%. Συνολικά, 8 δισ. σε προϊόντα δανεισμού.

Οι επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής, εξασφαλίζουν φθηνότερο δανεισμό, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, αφού η Αναπτυξιακή Τράπεζα, διαθέτει κρατικούς πόρους, δεν έχει στόχο το επιχειρηματικό κέρδος. Ενδεικτικά, σε ένα δάνειο από το πρόγραμμα Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), οι εμπορικές τράπεζες καλύπτουν το 60% και η Αναπτυξιακή, το 40%.

Στη συνέχεια, ο κ. Σουγιουτζόγλου, παρουσίασε τα νέα προϊόντα της Τράπεζας, όπως:

– το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

– το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, που είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο με στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), για πρώτη φορά, με παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου.

 

 

Πηγή:michanikos.gr