Με αρρύθμιστες «κόκκινες» οφειλές μία στις 2 ΜμΕ

Μία στις 4 επιχειρήσεις αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμη και αν γίνει «κούρεμα» στην οφειλή, σύμφωνα με έρευνα του ΒΕΑ