Κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων- Ποιοί μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο της Εφορίας

Κατά την κρίση του προϊσταμένου θα επιλέγεται ο οφειλέτης και θα εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταση των αναγκαστικών μέτρων

Ευέλικτες θα είναι πλέον οι κατασχέσεις της Εφορίας εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ, το οποίο προβλέπει και πλήθος ελέγχων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των βασικών οφειλετών και των συνυπόχρεων προσώπων.