Καύσωνας φοροδιαφυγής!

Η εφορία κλείδωσε τα ΑΦΜ δεκάδων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων