Η διαδικασία και οι επιλέξιμες δαπάνες για τις δράσεις στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» του Ταμείου Ανάκαμψης

Την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν την πολύ πιθανή αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, ενεργοποιείται το δανειοδοτικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με την κωδική ονομασία «Ελλάδα 2.0».

Κι αυτό διότι η ευρωπαϊκή δράση εξασφαλίζει πάμφθηνο, στα όρια του δωρεάν, χρήμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, που προάγουν τους στόχους των 5 πυλώνων της: Ψηφιακός μετασχηματισμός, έρευνα/ καινοτομία, πράσινη μετάβαση, δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων και εξωστρέφεια.

Έτσι, οι επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν για ένα διάστημα έως και 15 έτη ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, το οποίο μπορεί να πέσει ακόμη και στο 0,35%.

Μετά τη χθεσινή δημοσιοποίηση των προσκλήσεων προς την επενδυτική κοινότητα από τις τράπεζες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα συνεργασίας τους, για να ξεκινήσει η απαραίτητη για την ένταξη στο «Ελλάδα 2.0» προεργασία.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι τα εξής:

Βήμα 1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην τράπεζα

Ατύπως ο επενδυτής απευθύνεται στην τράπεζα για να εξεταστεί εάν είναι δικαιούχος, με βάση το έργο που θέλει να υλοποιήσει, και να αξιολογηθεί η πιστοληπτική του ικανότητα.

Μπορεί σε αυτό το στάδιο να δοθεί προέγκριση για το τραπεζικό δάνειο που απαιτείται.

Η επικοινωνία γίνεται είτε online μέσω ειδικών σελίδων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα sites των τραπεζών ή μέσω του συμβούλου κάθε επιχείρησης.

Βήμα 2: Υποβολή της αίτησης

Αφού ο επενδυτής έχει μιλήσει με την τράπεζα και το έργο του έχει αξιολογηθεί ως χρηματοδοτήσιμο από το ΤΑΑ και από την ίδια, υποβάλλεται αίτηση για την αξιολόγηση της πρότασης.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να είναι έτοιμη στα μέσα με τέλη Μαρτίου.

Παρ΄ όλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην τράπεζα από τώρα, ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν ανοίξει η πλατφόρμα

Βήμα 3: Εξέταση αίτησης

Ακολούθως, ένας πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής αξιολογεί το επενδυτικό σχέδιο, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν οριστεί.

Βήμα 4: Εκταμίευση δανείου

Εφόσον η επιχείρηση περάσει από αυτόν τον έλεγχο, επιστρέφει στην τράπεζα για να υπογράψει την τελική σύμβαση του δανείου και να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση της επένδυσης.

Το ποσοστό χρηματοδότησης

Όλα τα επενδυτικά σχέδια θα χρηματοδοτούνται κατά 30% έως 50% από τα ευρωπαϊκά δάνεια, κατά 20% από ίδια συμμετοχή και κατά το υπόλοιπο μέρος από την τράπεζα (30%-50%).

Το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑΑ εξαρτάται από το πόσο συμβατό είναι ένα έργο με τους στόχους της δράσης.

Φυσικά όσο πιο συμβατό, τόσο πιο μεγάλο το δάνειο που λαμβάνει η επιχείρηση από το «Ελλάδα 2.0», το οποίο όπως προαναφέρθηκε μπορεί να δοθεί με επιτόκιο που ξεκινά από το 0,35%.

Συγκεκριμένα, τα ελάχιστα ποσοστά των δαπανών που πρέπει να σχετίζονται με τον εκάστοτε πυλώνα για να δοθεί η έγκριση, αλλά και το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑΑ ανέρχονται σε:

Πράσινη μετάβαση
 • 20% για χρηματοδότηση 30%
 • 30% για χρηματοδότηση 40%
 • 40% για χρηματοδότηση 50%
Ψηφιακός μετασχηματισμός:
 • 10% για χρηματοδότηση 30%
 • 20% για χρηματοδότηση 40%
 • 40% για χρηματοδότηση 50%
Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη:
 • 10% για χρηματοδότηση 30%
 • 20% για χρηματοδότηση 40%
 • 40% για χρηματοδότηση 50%
Εξωστρέφεια
 • 15% εξαγωγές* επί του συνολικού τζίρου για χρηματοδότηση 30%
 • 30% εξαγωγές* επί του συνολικού τζίρου για χρηματοδότηση 40%
 • 45% εξαγωγές* επί του συνολικού τζίρου για χρηματοδότηση 50%

* Μέσος όρος τελευταίας τριετίας ή πρόβλεψη στο business plan

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων:
 • 30% χρηματοδότηση για υφιστάμενες συνεργασίες
 • 40% για νέα deals
Σημειώνεται ότι ένα σχέδιο μπορεί να συνδυάζει περισσότερες της μιας κατηγορίες δαπανών, π.χ. εξωστρέφεια και ψηφιακός μετασχηματισμός.

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται πιο εύκολα η διαμόρφωση του δανεισμού από το ΤΑΑ στο μέγιστο 50% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιτόκιο και πλαφόν ενίσχυσης

Το στοίχημα για τους ενδιαφερομένους είναι να αυξήσουν τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουν το επιτόκιό της.  Αυτό διαμορφώνεται στο 0,35% για όλες τις επενδύσεις, για τις οποίες δεν προκύπτει υπέρβαση του προκαθορισμένου πλαφόν κρατικών ενισχύσεων που θα λάβει η επιχείρηση για την ολοκλήρωση του έργου της. Οταν όμως το πλαφόν αυτό υπερκαλυφθεί, το κόστος αλλάζει. Οσο πιο μεγάλη η υπερκάλυψη, τόσο υψηλότερη είναι η αύξηση στο επιτόκιο.  Πρόκειται για μία παράμετρο που αφορά κυρίως, αλλά όχι μόνο, επιχειρήσεις που θα ενταχθούν ταυτόχρονα και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Σύμφωνα με τον μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί, το πλαφόν ως προς την κρατική ενίσχυση που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού της επένδυσής της.  Ειδικότερα, εξαρτάται από το μέγεθός της (όσο πιο μικρή τόσο υψηλότερο) και την Περιφέρεια υλοποίησης του έργου. Ως εκ τούτου, μπορεί να κυμαίνεται από 15% έως 70%, ενώ στις περιοχές που προωθείται η απολιγνιτοποίηση φτάνει το 80%.

http://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/02/DANEIA-394×450-1.jpgΠ.χ. για μία μεγάλη επιχείρηση στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας, το ανώτατο ποσοστό δημόσιας ενίσχυσης επί του προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσής της δεν μπορεί να ξεπερνά το 15%.  Αν λοιπόν η επένδυση είναι 500.000 ευρώ, η συνολική δημόσια ενίσχυσή της έχει ανώτατο όριο στις 75.000 ευρώ.

Προσοχή όμως! Το ποσό αυτό δεν αφορά το ύψος του δανείου, αλλά τους τόκους που θα γλιτώσει η επιχείρηση από την ένταξή της στο ΤΑΑ.

Η κρίση πράξη
Το ύψος κρατικής ενίσχυσης για κάθε επένδυση προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ: – Των τόκων του αιτούμενου δανείου που θα πλήρωνε η επιχείρηση αν δανειζόταν από την ελεύθερη αγορά. (Προβλέπεται ένα θεωρητικό επιτόκιο αναφοράς, 0,49% + περιθώριο από 0,60% έως 10%, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις και την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.) – Και των τόκων που θα κατέβαλλε με βάση το σταθερό επιτόκιο του ΤΑΑ (0,35%). Από το αποτέλεσμα αυτής της πράξης βρίσκουμε την κρατική ενίσχυση που κερδίζει η επιχείρηση αν πάρει το δάνειο του ΤΑΑ για τη χρηματοδότηση της επένδυσής της.  Εφόσον το ύψος της δεν υπερβαίνει το πλαφόν επί των κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για την επιχείρηση, στο παράδειγμά μας τις 75.000 ευρώ, το επιτόκιο χρηματοδότησης από το ΤΑΑ κλειδώνει στο 0,35%.  Αν όχι, προκύπτει ένα νέο υψηλότερο επιτόκιο, που περιορίζει την κρατική ενίσχυση στο πλαφόν των 75.000 ευρώ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες
Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν στα παρακάτω: α. Γήπεδα αγορά, γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων. β. Κτίρια αγορά/κατασκευή, κτίρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις). γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις). δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις). ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές). στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο. ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια. η. Υπηρεσίες τρίτων. θ. Αναλώσιμα. ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.). ια. Κόστος κεφαλαίων. ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.). ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing). Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη, εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.
Μη επιλέξιμες δραστηριότητες
Αποκλείονται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης: α. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία. β. Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. γ. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών, που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο. δ. Προϊόντα και δραστηριότητες, που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο). ε. Δραστηριότητες, που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe. στ. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού). ζ. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα. η. Δραστηριότητες, που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση. θ. Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων. Ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, που σχετίζονται με τους στόχους του Ταμείου και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού σκέλους του, είναι επιλέξιμες. ι. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων, που ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. ια. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. ιβ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης. ιγ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. ιδ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας.
ιε. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.
Πηγή:michanikos.gr