Φόρος Εισοδήματος: Τι θα ισχύσει για τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2022 που θα υποβληθούν το 2023

Μια μικρή εικόνα με τις φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν και τις αλλαγές – Οι αποδείξεις που θα οδηγήσουν σε έκπτωση φόρου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε τροχιά προς τις νέες δηλώσεων εισοδήματος. Θα δώσουμε μια μικρή και σύντομη εικόνα των νέων αλλαγών, τι θα  ισχύσει με τις φορολογικές κλίμακες (ανά περίπτωση) και ποιές αποδείξεις  μπορούν να οδηγήσουν κάτω από κάποιες προυποθέσεις σε μείωση φόρου.


Η νέα αλλαγή που θα οδηγήσει σε έκπτωση φόρου

Το 2023 θα έχουμε τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως και κατά 5.000 ευρώ η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση φόρου έως και 2.200 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητα.

Οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν την συγκεκριμένη έκπτωση θα πρέπει να έχουν κάνει εντός του 2022 ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών σε επαγγελματίες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των πιθανοτήτων για μη έκδοση απόδειξης.

Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων νοούνται οι κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές , πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες), εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet, paypal κ.λπ).

Το ανώτατο όριο μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος φτάνει στα 5.000 ευρώ, αλλά για να το κερδίσει κάποιος φορολογούμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 16.667 ευρώ με πλαστικό χρήμα από μια λίστα 20 επαγγελμάτων, καθώς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών συγκεκριμένων δαπανών.

Το μέγιστο κέρδος των 2.200 ευρώ αφορά φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ για να έχει εφαρμογή ο ανώτατος συντελεστής 44% και περιορίζεται ανάλογα για χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα.


Οι δαπάνες που οδηγούν σε έκπτωση φόρου

Οι δαπάνες που αναγνωρίζει η εφορία για την έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές:

Για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κλπ, σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.


Οι φορολογικές κλίμακες

Τα εισοδήματα του 2022 θα φορολογηθούν το 2023 χωρίς ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με το έτος 2021.

Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες θα φορολογηθούν με συντελεστές από 9% (για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος) έως και 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ με ενδιάμεσους συντελεστές 22%, 28% και 36% οι οποίοι επιβάλλονται κλιμακωτά για κάθε επιπλέον 10.000 ευρώ εισοδήματος (από 10.001 έως και 20.000, από 20.001 έως και 30.000 και από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).


Η εισφορά αλληλεγγύης

Από το 2023 η εισφορά αλληλεγγύης περνά στην ιστορία καθώς καταργείται για όλους. Στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022, θα γραφτεί η τελευταία πράξη για εισοδήματα από συντάξεις και μισθούς δημοσίων υπαλλήλων στο βαθμό όπου δεν έχει παρακρατηθεί φέτος το σύνολο της εισφοράς που τους αναλογεί.


Εισοδήματα από ακίνητα

Για όσους δηλώνουν εισοδήματα από ακίνητα χωρίς να υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, οι συντελεστές κυμαίνονται ως εξής:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ
  • 35% στο ενδιάμεσο κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ
  • 45% για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ

Νομικά πρόσωπα

Για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα ο φορολογικός συντελεστής είναι 22% ( πιστωτικά ιδρύματα εφόσον έχουν ενταχθεί στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α του ΚΦΕ συντελεστής 29% και αγροτικοί συνεταιρισμοί υπό προϋποθέσεις 10%)


Προκαταβολή φόρου

Η προκαταβολή Φόρου κυμαίνεται από 55% έως και 100% ως εξής:

  • Για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή φόρου είναι 55%
  • Για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 80%
  • Για τις τράπεζες 100%

Η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο μισό, όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά από φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τα νομικά πρόσωπα τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνονται κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.


Μερίσματα

Σε μερίσματα, προμερίσματα και προσωρινές απολήψεις κερδών ο συντελεστής έχει μειωθεί στο 5%.

 

Πηγή: foronews.gr