Φορολογικές δηλώσεις: Με νέους κωδικούς το βασικό έντυπο Ε1- Δαπάνες που αφαιρούν φόρο έως 2.200 ευρώ

Αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος η παροχή έκπτωσης 3% στους φορολογούμενους που θα πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος.

Νέους κωδικούς θα παρέχει το βασικό έντυπο Ε1, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε να αρχίσει η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022.

Στο νέο έντυπο έχει προστεθεί κωδικός για την έκπτωση φόρου με ηλεκτρονικές αποδείξεις από κλάδους στους οποίους υπάρχει εκτεταμένο θέμα φοροδιαφυγής. Στο συγκεκριμένο κωδικό, θα αναγραφούν οι δαπάνες που εξοφλήθηκαν το 2022, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών. Τα ποσά θα είναι προσυμπληρωμένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες αλλά, εφόσον ο φορολογούμενος διαφωνεί με το ύψος τους, μπορεί να δηλώσει τις δαπάνες που προκύπτουν από τις αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει.

Η χωριστή αναγραφή των συγκεκριμένων δαπανών γίνεται για να υπολογιστεί χωριστά και η πρόσθετη έκπτωση του φόρου (μέχρι 2.200 ευρώ) για δαπάνες προς επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής (κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, ελαιοχρωματιστή, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού, σχολές χορού, γυμναστήρια, νομικές υπηρεσίες κ.αλ.)

Από το φέτος εφαρμόζεται η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως και κατά 5.000 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 16.667 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών από μια λίστα 20 επαγγελμάτων. Από αυτές τις δαπάνες, αφαιρείται ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα. Ανάλογα με το φορολογικό συντελεστή το κέρδος, ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει τα 2.200 ευρώ.

Ένας ακόμα νέος κωδικός, αφορά στις δαπάνες που κατεβλήθησαν το 2022 για αμοιβές σε 8 κατηγορίες επαγγελματιών υγείας. Κάθε απόδειξη από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μετράει διπλά για την κάλυψη του 30% του ατομικού εισοδήματος κάθε φορολογουμένου και την αποφυγή πληρωμής επιπλέον φόρου 22%.

Άλλες ουσιαστικές αλλαγές δεν υπάρχουν στο νέο έντυπο. Ωστόσο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Τα εισοδήματα με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθούς και συντάξεις καθώς και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν είναι προ συμπληρωμένα και δυνατότητα διόρθωσης δεν υπάρχει.

Στην περίπτωση που γίνεται κοινή δήλωση των συζύγων, πραγματοποιείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εν συνεχεία εκδίδονται δύο ξεχωριστές πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για τον κάθε σύζυγο.

Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά

Οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2022, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2023.

Οι δηλώσεις αποβιωσάντων υποβάλλονται για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα έως 31.12.2023.

Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα.

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προβλέπεται σε νόμο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Με διάταξη νόμου στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η μη επιβολή προστίμου στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ.

Εκτός απροόπτου, αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος η παροχή έκπτωσης 3% στους φορολογούμενους που θα πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος εντός της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής της πρώτης δόσης (έως το τέλος Ιουλίου).

Αφού ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ μέσα στον Απρίλιο ώστε από τον Μάιο να ξεκινήσει η σταδιακή εξόφλησή του.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τα ισχύοντα, εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως και τον Φεβρουάριο και ο ΕΝΦΙΑ σε δέκα μηνιαίες δόσεις από τον Μάιο έως και τον Φεβρουάριο.

Πηγή: businessnews.gr