Έρχεται κουπόνι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ψηφιακή διαφήμιση, την τηλεργασία, την επιχειρηματική αναλυτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την τεχνητή νοημοσύνη, το ΙοΤ, την κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος κ.ά αναμένεται να εμπλουτιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας το προσεχές διάστημα, μετά και το πράσινο φως της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να στηριχθούν έως και το 2025 περί τις 100.000 ΜμΕ με κουπόνια ψηφιοποίησης η αξία των οποίων θα φτάσει τα 180 εκατ ευρώ και επιπλέον 1.000 ΜμΕ με το σύστημα κουπονιών κατά τη μετάβασή τους αποκλειστικά στο υπολογιστικό νέφος (100 εκατ.). Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία 4 εμβληματικών βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και του κόμβου Gaia X για τις ΜμΕ καθώς και η αναβάθμιση 500 000 ταμειακών μηχανών με λύσεις που βασίζονται στον υπολογιστή και την αντικατάσταση 100. 000 παλαιών συστημάτων POS (165 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να προκηρυχθούν όλες οι ανταγωνιστικές προσκλήσεις  υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση του συστήματος κουπονιών (voucher) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, για τις βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων και τους χώρους δεδομένων καθώς και για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS (υποέργο 4), από την ΚτΠ που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Πώς θα γίνεται η επιχορήγηση μέσω κουπονιού

Όπως διευκρινίζεται στην σχετική απόφαση η επιχορήγηση των επιχειρήσεων το συνολικό ύψος της οποίας θα φτάσει τα 180 εκατ ευρώ θα γίνεται με τη μορφή κουπονιού το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε ειδική ηλεκτρονική αγορά (Digital Marketplace) όπου θα υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα για να τις προμηθευτούν οι ΜΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαιούχοι της δράσης θα είναι όλες οι ΜΜΕ στην Ελλάδα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 30% αυτών θα πωλούν ηλεκτρονικά και το 40% αυτών θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιδοτηθούν περιλαμβάνουν:

 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Για τη λήψη και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών θα περιλαμβάνεται

 1. για τον εξοπλισμό η προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ τερματικά, κινητές συσκευές) που προσφέρουν άμεση διαλειτουργικότητα με παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και τις φορολογικές αρχές
 2. για την εκτέλεση των συναλλαγών η προμήθεια και λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB.
 3. για το eInvoicing η προμήθεια και λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών κατάλληλων για όλο το φάσμα της τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών.
 4. για τα eShops η προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων για ΜΜΕ, κατάλληλων για εμπορία αγαθών και υπηρεσιών
 5. για την κατάρτιση, η παροχή εστιασμένων ηλεκτρονικών μαθήματα κατάρτισης για ΜΜΕ σχετικά με την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • ΤηλεΕργασία

Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας, της συνεργασία, της επικοινωνίας, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την οργάνωση της παραγωγικότητας των στελεχών, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των εταιρειών, και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν κ.α Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, τηλεργασία, συνεργατικά εργαλεία, εργαλεία διαχείρισης έργων κ.λπ.

 • Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη

Η παροχή της καλύτερης εμπειρίας στον πελάτη είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση και ειδικά για τις ΜΜΕ. Εργαλεία όπως CRM, ψηφιακό μάρκετινγκ, αυτοματισμός, υπηρεσίες πολυκαναλικής εξυπηρέτησης κ.α

 • Business analytics

Η Διοίκηση της εταιρείας βάσει δεδομένων βελτιώνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις στο σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ψηφιακά εργαλεία όπως Business Analytics, Business Intelligence, Big data analytics αποτελούν σημαντικές επενδύσεις για τις ΜΜΕ.

 • Τεχνητή Νοημοσύνη

Καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζονται, γίνονται επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καινοτόμες υπηρεσίες όπως Chatbots, Πρόβλεψη συμπεριφοράς καταναλωτή, Ανίχνευση απάτης, Εργαλεία επιχειρηματικών προβλέψεων, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

 • Υπηρεσίες Cloud

Οι Υπηρεσίες Cloud (IAAS, PAAS & SAAS) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΜΜΕ, που εξομαλύνει ζητήματα όπως ανεπαρκή κεφάλαια, γρήγορη κλιμάκωση, αποτελεσματική επένδυση.

 • Κυβερνοασφάλεια

Η επένδυση σε λύσεις ασφάλειας πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις ΜΜΕ. Ψηφιακά εργαλεία όπως DLP, Identity Management, εργαλεία συμμόρφωσης GDPR, υπηρεσίες SOC αποτελούν κρίσιμες υπηρεσίες για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΜΕ.

 • IoT

Οι λύσεις IoT θα ωφελήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ικανοποίησης των καταναλωτών, της συντήρησης παγίων, της παραγωγικότητας, της ασφάλειας κλπ

 • Ψηφιακές Δεξιότητες

Αφορά την ενίσχυση της Ψηφιακής Ικανότητας των ΜΜΕ, με την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των στελεχών τους σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

 • Ψηφιακή Διαφήμιση μέσω ψηφιακών και πολυμέσων

Η υποστήριξη των διαδικασιών marketing των ΜΜΕ με ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες βρίσκεται στον πυρήνα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Συμπληρωματικά, προβλέπεται μέσω χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 20 εκατ. η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cloud Infrastructure & Services), την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud-Only, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework) που θα είναι διαθέσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τις πολιτικές και τα πρότυπα της πρωτοβουλίας GAIA-X και International Data Spaces Association (IDSA) της ΕΕ.

Πέραν της διαχείρισης μάλιστα αναμένεται να ενεργοποιηθούν και συγκεκριμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το σύνολο των ΜΜΕ που αποτελούν το κοινό του κυρίως Προγράμματος. Για την ακρίβεια θα δημιουργηθούν μηχανισμοί υποστήριξης των ωφελούμενων ΜΜΕ, που πέραν της χρηματικής συνδρομής, οι οποίοι θα παρέχουν και ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Στόχος είναι μάλιστα η δράση να έχει εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και να βασίζεται σε απλές κατανοητές και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Στόχος να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα

To πρόγραμμα θα ενισχύσει ιδιωτικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και θα συμβάλει στη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών ψηφιακής ετοιμότητας της χώρας (DESI – Digital Economy and Society Index). Να θυμίσουμε ότι οι ΜμΕ μέχρι σήμερα τείνουν να δηλώνουν περισσότερο δυσαρεστημένες από τις μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά την στήριξή τους (το 16% των ΜΜΕ είναι δυσαρεστημένες με τις απαιτήσεις για τις εγγυήσεις, το 15% με το κόστος χρηματοδότησης κόκ) ενώ ο ψηφιακός τους μετασχηματισμός μπορεί να αποδειχτεί αρκετά δαπανηρός εάν δεν σχεδιαστεί και δεν εξορθολογιστεί σωστά με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών. Την ίδια στιγμή παρατηρείται  έλλειψη δεξιοτήτων πληροφορικής με την Ελλάδα να παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης (το 2019 μόνο το 51 % των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών φάνηκε να διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ένωσης που είναι 58 %).

Αυτός είναι και ο λόγος που ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αναμένεται να προωθηθεί και με συμπληρωματικά εργαλεία για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, όπως φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένεται να κατευθυνθεί επίσης και σημαντικό κομμάτι των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα προχωρήσει η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Στο ίδιο πλαίσιο μάλιστα προχωρά κι από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων (Digitometer) που μεταξύ άλλων θα αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το εργαλείο, όπως διευκρινίζεται και στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θα παρέχει μέσω δομημένου ερωτηματολογίου μια υψηλού επιπέδου εκτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας της κάθε επιχείρησης και αναγνωρίζει πιθανούς τομείς προόδου. Από την εικόνα της έντασης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων ανά κλάδο, μπορούν να τεκμηριωθούν πολιτικές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρεμφερή εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα στη Γαλλία και η υλοποίηση τέτοιων δράσεων αποτελεί σύσταση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Ψηφιακής Οικονομίας.

 

 

 

Πηγή:michanikos.gr