Επιστρεπτέα προκαταβολή: Χιλιάδες επιχειρήσεις καλούνται να επιστρέψουν εντόκως το σύνολο των ποσών που έλαβαν

Ι. Χιλιάδες επιχειρήσεις που είχαν λάβει ποσά επιστρεπτέων προκαταβολών ενημερώθηκαν σήμερα, μέσω της πλατφόρμας του myBusinessSupport, πως πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού, στη συντριπτική πλειονότητα λόγω μη τήρησης του όρου της διατήρησης του προσωπικού και σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις λόγω μη υποβολής δηλώσεων 2019-2020. Το θέμα όπως αναφέρθηκε ήδη, αφορά σε χιλιάδες επιχειρήσεις που βρίσκονται τώρα στη δυσάρεστη θέση να επιστρέψουν τα συνολικά ληφθέντα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών και μάλιστα εντόκως. Όπως είναι λογικό δημιουργήθηκε αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά φυσικά και στους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς που από το πρωί προσπαθούν να εντοπίσουν γιατί συνέβη αυτό. Χαρακτηριστικό της αναστάτωσης είναι το γεγονός ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Α.Α.Δ.Ε. κατακλύστηκε από κλήσεις συναδέλφων, αλλά και επιχειρηματιών που προσπαθούσαν με αγωνία να μάθουν αν πρόκειται για λάθος του συστήματος ή για πραγματική μη τήρηση του όρου διατήρησης του προσωπικού.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να θυμίσουμε και πάλι όσα ίσχυαν αναφορικά με την υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού  βάσει του πλαισίου που ίσχυε για κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή

 Χρόνος διατήρησης θέσεων εργασίας

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Απρίλιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό επτά (7). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό των εργαζομένων, που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020, για το μήνα βάσης υπολογισμού και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό πέντε (5). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, στον αριθμό εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Αύγουστο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).
Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Αύγουστο 2020 έως και Δεκέμβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό πέντε (5). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020 κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.
Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 και κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Επιστρεπτέα προκαταβολή IV

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020 έως και Δεκέμβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό τέσσερα (4). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Επιστρεπτέα προκαταβολή V

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό εργαζομένων αναφοράς, για τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Μάρτιο 2021, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Νοέμβριο 2020 έως και Μάρτιο 2021 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό πέντε (5). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 και κατά την 1η Μαρτίου του 2020.

Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, στον αριθμό εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Ιανουάριο 2021 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Μάρτιο 2021, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό τρία (3). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και κατά την 1η Μαρτίου 2020.
Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙΙ Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό των εργαζομένων, που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021, για τον μήνα βάσης υπολογισμού και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 Εργάνη) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 Εργάνη). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Μάρτιο 2021 έως και Μάιο 2021 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό τρία (3). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

ΙΙ. Αναλυτικά, τις κωδικοποιημένες αποφάσεις των επιστρεπτέων προκαταβολών μπορείτε να τις δείτε στον κάτωθι πίνακα:

Κωδικοποιημένες
Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι ΓΔΟΥ 94/2.5.2020
Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ ΓΔΟΥ 148/3.7.2020
Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ ΓΔΟΥ 233/11.10.2020
Επιστρεπτέα προκαταβολή IV ΓΔΟΥ 281/13.11.2020
Επιστρεπτέα προκαταβολή V ΓΔΟΥ 19/25.1.2021
Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ ΓΔΟΥ 232/1.3.2021
Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙΙ ΓΔΟΥ 420/23.4.2021

ΙΙΙ. Εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψε σήμερα το θέμα, όντως δεν τηρήθηκε ο όρος διατήρησης του προσωπικού (σ.σ. και δεν οφείλεται σε λάθος του συστήματος ή σε κάτι άλλο), τότε αυτό το γεγονός κατά την άποψή μας είναι απότοκο της πολυπλοκότητας των αποφάσεων αυτών  και του όλου θεσμικού πλαισίου, αλλά κυρίως της πληθώρας των νομοθετημάτων και των αποφάσεων εν μέσω της πανδημίας του covid. Οι ρυθμοί νομοθέτησης ήταν φρενήρεις και είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας που ενισχύονταν από τη σύγχυση που επικρατούσε και από το ότι οι ίδιες οι αποφάσεις ήταν ασαφείς και οι διευκρινίσεις ελάχιστες.

Επειδή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι μείζον και έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τούτο το χρονικό διάστημα, το να κληθούν να επιστρέψουν και μάλιστα εντόκως τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών, αυτό θα αποτελέσει βρόχο για τους επιχειρηματίες που προσπαθούν με δυσκολία να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες καταστάσεις που επήλθαν λόγω της παγκόσμιας κρίσης μετά τον covid και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό επίπεδο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αν λοιπόν το πρόβλημα που προέκυψε αφορά όντως σε όλες τις περιπτώσεις στη μη διατήρηση του προσωπικού, ενδεχομένως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους επιχειρηματίες ώστε να μην επιστρέψουν τα ποσά αυτά που οι περισσότεροι δεν τα έχουν άλλωστε. Θεωρούμε πως η μη διατήρηση του προσωπικού οφείλεται είτε σε λάθος ή σε μη ορθή ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου και όχι σε δόλια συμπεριφορά. Συνεπώς, στο αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να σκεφτούν μια λύση, όπως για παράδειγμα την πρόσληψη έστω και τώρα και για όσο διάστημα απαιτείται του αριθμού των ατόμων για κάθε επιχείρηση για τα οποία δεν τηρήθηκε ο όρος διατήρησης. Θεωρούμε πως στη συντριπτική πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις δεν προέβησαν σε μείωση του προσωπικού τους ηθελημένα, αλλά όλο αυτό έγινε από λάθος ερμηνεία των διατάξεων και ήταν επαναπαυμένοι πως δεν έκαναν κάτι λανθασμένο. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες λύσεις που πρέπει να μπουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε πως μεγάλο βάρος έπεσε στους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς που τώρα καλούνται να λογοδοτήσουν στους πελάτες τους για ό,τι έχει συμβεί.

 

Πηγή: Taxheaven.gr