Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- Από 31 Ιανουαρίου

 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και ενεργειακή μετάβαση

Ακόμη και μια μικρή  επιχείρηση με τρεις απασχολούμενους θα έχει φέτος τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέρος των επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα διατεθούν για προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης μετάβασης, καθώς  χαλάρωσε το σχετικό κριτήριο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα. Η ανακοίνωση της χαλάρωσης των κριτηρίων για την απασχόληση, τα οποία εμπόδιζαν σημαντικό αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων να επιδοτηθούν, συνδέεται με την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα νέα προγράμματα θα αρχίσουν να «τρέχουν» από τις 31 Ιανουαρίου. Η πρώτη δράση αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη την πράσινη μετάβαση, με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ.

Καταργείται σε αυτή τη φάση το κριτήριο της προτεραιότητας για τις αιτήσεις, ενώ παράλληλα μειώνεται ο ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να δικαιούται επιδότηση. Στόχος είναι να ξεπεράσει τις 50.000 ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν.

Τα ποσά των επιδοτήσεων είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν, κατά κανόνα, πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μια πολύ μικρή επιχείρηση θα μπορεί να λάβει επιδότηση από 18.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο για τις μεγαλύτερες είναι στα 1,2 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης, οι επιδοτήσεις των μικρών αρχίζουν από 30.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν το 1 εκατ. ευρώ για τις μεγαλύτερες.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχουν τρεις δράσεις, όμως για τις μικρότερες επιχειρήσεις αναμένεται ότι ο κύριος όγκος επιδοτήσεων θα κατευθυνθούν στον Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ο οποίος αφορά επιχειρήσεις, που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Οι άλλες δύο δράσεις αφορούν τον Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής.

Το πρόγραμμα πράσινης μετάβασης έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται κτήρια, μηχανήματα, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και τις προϋποθέσεις απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας.