Εφορία: Ηλεκτρονικές προσφυγές για πρόστιμα και φόρους από σήμερα

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «ανοίγει» σήμερα την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή για να αμφισβητήσουν φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να καταθέτουν και ψηφιακά την προσφυγή τους, ενώ από την 1η Φεβρουαρίου οι υποβολές θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της σχετικής πλατφόρμας που ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Οι φορολογούμενοι, μαζί με την προσφυγή, θα μπορούν να καταθέσουν αίτημα αναστολής της πληρωμής του 50% των αμφισβητούμενων ποσών, που θα έχει «ισχύ», εφόσον κατατεθεί την ίδια ημέρα με την προσφυγή.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει δικλείδες ασφαλείας στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο μαζικών προσφυγών και για περιπτώσεις που θεωρούνται αμφισβητήσιμες. Οι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν την ίδια προσφυγή πολλές φορές, ούτε θα δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας αν η προσφυγή έχει ήδη απορριφθεί.

Όσοι θέλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική ενδικοφανή προσφυγή θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet και θα συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία .

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και σήμερα πάνω από 91.000 προσφυγές έχουν κατατεθεί στη ΔΕΔ.

Πηγή: sofokleousin.gr