Ασθένεια λογιστή – Κατατέθηκε η τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών (σ.σ. εισηγητής είναι ο Βουλευτής Βασίλειος Σπανάκης) ρυθμίζεται η δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων καθώς και των καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών και των εντολέων πελατών τους στις περιπτώσεις ασθένειας, τοκετού ή θανάτου του λογιστή – φοροτεχνικού.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 4

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται η δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών και των εντολέων – πελατών τους λόγω ασθένειας, τοκετού ή θανάτου του λογιστή.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου 93 του νόμου 4764/2020 παρέχεται δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων λογιστών και των εντολέων-πελατών τους σε περίπτωση που ο λογιστής ασθενεί ή αποβιώνει. Το ίδιο πρόβλημα που προκαλείται λόγω ασθένειας ή θανάτου από κορωνοϊό υφίσταται και στην περίπτωση που ο λογιστής χρειαστεί νοσηλεία λόγω οποιοσδήποτε άλλης ασθένειας ή τοκετού, ή αποβιώνει.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 4
Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή φοροτεχνικού

1. Σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός νοσηλεύεται για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, που αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου νοσηλείας του, οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων – πελατών του, οι οποίες λήγουν εντός του διαστήματος από την πρώτη (1η) μέχρι και την τριακοστή (30η), κατ’ ανώτατο όριο, ημέρα νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του εξιτηρίου, εφόσον η νοσηλεία δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου συμπληρώθηκε νοσηλεία τριάντα (30) ημερών, για μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία.

2. Η παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς – πελάτες για τους οποίους ο λογιστής – φοροτεχνικός αποδεδειγμένα ήταν εξουσιοδοτημένος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ήδη κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν του θανάτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 93 του νόμου 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256).

 

Πηγή:Taxheaven.gr