Αυξημένες οι αιτήσεις ρύθμισης χρεών με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2023, ανέρχονται σε 4.630 (+274 σε σχέση με το τέλος Μαρτίου). Αντιστοιχούν σε 1,54 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Ανοίγει βηματισμό η ρύθμιση οφειλών με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μετά και τις τελευταίες βελτιώσεις που έγιναν στη νομοθεσία, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, αυξημένος κατά 1.000 σε σχέση με τον μέσο όρο των πέντε προηγούμενων μηνών είναι ο αριθμός των νέων αιτήσεων του Απριλίου 2023, που εισήχθησαν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Οι αιτήσεις ανέρχονται σε 4.110, ενώ ομοίως σημαντική αύξηση παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο και στις οριστικές υποβολές, που παρουσιάζονται αυξημένες κατά 50% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Επίσης, οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2023, ανέρχονται σε 4.630 (+274 σε σχέση με το τέλος Μαρτίου), οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,54 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Σημαντική είναι, επίσης, και η διατήρηση του ποσοστού της εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς, σε υψηλό επίπεδο για έξι συνεχείς μήνες.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος εγκρισιμότητας των χρηματοδοτικών φορέων τους έξι τελευταίους μήνες, κυμάνθηκε στο 72%.

Αναφορικά με την υποστήριξη οφειλετών και εξουσιοδοτημένων συμβούλων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive, τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν στους 4,5 μήνες λειτουργίας της ξεπέρασαν τις 8,4 χιλ.

Πηγή: businessdaily.gr