Αυτόματη ενημέρωση Ε9 εντός τος 2022 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty

Στο επιχειρησιακό σχέδιο για το έτος 2022 που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ψηφιοποίηση δηλώσεων Φορολογίας Κεφαλαίου, η ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς, αλλά και η αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty.  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα γίνει τον Δεκέμβριο του έτους 2022.

Συνεπώς, για μεταβιβάσεις ακινήτων που ολοκληρώνονται μέσω της εφαρμογής myProperty της Α.Α.Δ.Ε. (γονικές παροχές, δωρεές και αγοραπωλησίες) θα παρέλκει η υποβολή δήλωσης Ε9, αφού θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση στην περιουσιακή κατάσταση των συμβαλλομένων. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα απαλλάξει τους φορολογούμενους από το «βραχνά» της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 για κάθε απόκτηση ή διαγραφή ακινήτου, ενώ θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως αν λειτουργήσει σωστά η διαδικασία δε θα χάνονται πλέον πολλές εργατοώρες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9. Βέβαια, η υποβολή της δήλωσης Ε9 δεν θα πάψει να υφίσταται, αφού μέσω αυτής θα εξακολουθούν λογικά να γίνονται οι λοιπές τροποποιήσεις που δεν πραγματοποιούνται μέσω του myProperty.

Αυτό που μένει πλέον είναι να περιμένουμε την υλοποίηση του νέου αυτού έργου που σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως κινείται στη σωστή κατεύθυνση

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr