Αφορολόγητη η κάλυψη των τεκμηρίων!

Κάθε χρόνο πιάνονται από τα τεκμήρια πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι και πληρώνουν αυξημένους φόρους

Το διευρυμένο αφορολόγητο όριο των δωρεών και των γονικών παροχών διευκολύνει τη διαδικασία κάλυψης τόσο των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης όσο και της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.