Ενισχυμένος κατά 24,3% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ ο συνολικός τζίρος έφθασε στα επίπεδα των 26,1 δισ. ευρώ, με τον τομέα χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων να ακολουθεί την καλύτερη πορεία.

Αύξηση 24,3% εμφάνισε ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε 26.194.571 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, που είχε ανέλθει σε 21.067.775 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2022 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, κατά 136,6%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 0,2%. Μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 4,7%

Ειδικότερα, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού είναι οι κάτωθι:

  • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (36,3%)
  • Μεταποίηση (22,0%)
  • Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (12,4%) • Μεταφορά και Αποθήκευση (5,0%)
  • Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (3,7%)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού είναι οι κάτωθι:

  • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (41,1%)
  • Μεταποίηση (21,2%)
  • Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (7,0%) • Μεταφορά και Αποθήκευση (5,1%)
  • Ενημέρωση και Επικοινωνία (3,7%)

Πηγή: businessdaily.gr