Παρατάθηκε η προθεσμία για την περαίωση των φορολογικών υποθέσεων

Ποιοι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν εκπτώσεις των προστίμων και των προσαυξήσεων έως και 75%

Νέα παράταση για την περαίωση των χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια χορήγησε το υπουργείο Οικονομικών, λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει από τους φορολογούμενους.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μία ακόμη προσπάθεια του ΥΠΟΙΚ να περιορίσει τον αριθμό των προσφυγών των φορολογουμένων που φτάνουν στα φορολογικά δικαστήρια, που έχει ως αποτέλεσμα να λιμνάζουν δεκάδες χιλιάδες.

Όπως αποκάλυψε το Σin, στα φορολογικά δικαστήρια καταφεύγουν και οι φορολογούμενοι που νιώθουν ότι αδικήθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Πάνω από το 40% των φορολογουμένων που δεν δικαιώνονται από τη ΔΕΔ προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

Κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ  6.238 προσφυγές εκ των οποίων απορρίφθηκαν άμεσα ή έμμεσα οι 4.472.

Από τους φορολογούμενους που δεν δικαιώθηκαν στη ΔΕΔ οι 3.561 ή το 79,6% προσέφυγαν στα φορολογικά δικαστήρια.

Συνολικά, από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η Διεύθυνση Επίλυσης έχουν προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια συνολικά 30.051 φορολογούμενοι ή σε ποσοστό 40,1% των απορριπτικών αποφάσεων της ΔΕΔ.

Η εξωδικαστική περαίωση

Προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα φορολογικά δικαστήρια, το ΥΠΟΙΚ κατήρτισε την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της, οι φορολογούμενοι που έχουν υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια μπορούν να παραιτηθούν από τη συνέχιση της υπόθεσης στα δικαστήρια και να προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έδρα την Αθήνα και παράρτημα αυτής, στη Θεσσαλονίκη, για να αμφισβητήσουν φόρους και πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις ελεγκτικές αρχές.

Πρόεδρος εκάστου Τμήματος της Επιτροπής, είναι πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Πρόεδρου Εφετών. Μέλη εκάστου Τμήματος είναι πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί υπάλληλοι. Δηλαδή, για τις φορολογικές υποθέσεις αποφασίσουν μόνο οι δικαστές.

Η τελευταία προθεσμία για την προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή, λήγει αύριο, 30 Δεκεμβρίου. Ωστόσο με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Σε συνδυασμό με την προηγούμενη των προθεσμιών, στην Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν έως την 28η Φεβρουαρίου 2023, όσοι άσκησαν προσφυγές στα δικαστήρια, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 29η Ιουλίου 2022 και οι υποθέσεις δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης να έχουν εκδοθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν θα έχουν εξεταστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, θα θεωρηθούν ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά.

Γενναίες εκπτώσεις

Το δέλεαρ για την προσφυγή στην εξώδική επίλυση, είναι, ότι το ποσό των φόρων, που θα καταλογίσει το συγκεκριμένο «Ειδικό Φορολογικό Δικαστήριο», μπορεί να πληρωθεί σε έως 24 δόσεις ενώ παρέχονται και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων από 35% έως και 75%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Αριθμός Δόσεων Ποσοστό Έκπτωσης (%)
1 75
2-4 65
5-8 55
9-12 50
13-16 45
17-20 40
21-24 35

Πηγή: sofokleousin.gr