ΑΑΔΕ: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονόμων

 

Ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες η ψηφιακή εφαρμογή που θα διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους που κληρονομούν.

Mέσω της πλατφόρμας οι κληρονομιές (στην αρχή μόνο για ακίνητα) θα διεκπεραιώνονται από το γραφείο του συμβολαιογράφου χωρίς να είναι απαραίτητη πια η επίσκεψη του φορολογουμένου στις Δ.Ο.Υ, όπως ήδη συμβαίνει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές.

Tα εννέα βήματα δήλωσης φόρου κληρονομιάς:

• Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου.
• Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myTaxisnet.

• Ο κληρονόμος αποδέχεται τη δήλωση.
• Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται, όταν προκύπτει o φόρος.
• Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
• Ο κληρονόμος πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
• Το TAXIS ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.
• Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο.
• Ο συμβολαιογράφος αναρτά τη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς στο myPROPERTY.

Σε αντίθεση με το μέτρο των δωρεών και γονικών παροχών (που έχουν πάρει φωτιά από τον περασμένο Οκτώβριο μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 800.000 ευρώ), οι κληρονομιές συνεχίζουν να φορολογούνται με τα ίδια –χαμηλότερα– αφορολόγητα όρια και τους ίδιους συντελεστές.

Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις δεν αφορούν όσους κληρονομούν πρώτη κατοικία. Και αυτό καθώς το αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο ή γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Σημειώνεται ότι όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς  περιουσίας με αξία μέχρι 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο.

Σημειώνεται ότι η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ (πλην της πρώτης κατοικίας) είναι αφορολόγητη.

Από τις 150.000 ευρώ και άνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%.

Ισχύει, δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (ύστερα από πέντε έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και η ψηφιακή εφαρμογή αυτόματης συμπλήρωσης της δήλωσης Ε9.

Όσοι  φορολογούμενοι αποκτούν, ή πωλούν ακίνητα ή τα μεταβιβάζουν με γονική παροχή ή δωρεά δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 αλλά οι μεταβολές θα γίνονται αυτόματα με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty.

 

 

Πηγή: capital.gr